TERBARU

Irhash Gallery : "Kebiasaan"

Written By Irhash A. Shamad on 29 Oktober 2016 | 23.00

Irhash design 2016 : "Kebiasaan" (digital appl)
Man syabba 'ala syai`in, syaaba 'alaihi (Siapa yang membiasakan atas sesuatu, tuanya juga akan seperti itu)

Irhash Gallery : "Teman"

 Irhash design 2016 : "Teman" (digital appl)
Man qalla shidquhu, qalla shadiiquhu (Siapa yang kalau bicara sedikit benarnya, akan sedikit temannya)

Irhash Gallery : "Lidah-2"

Irhash design 2016 : "Lidah-2" (digital appl)
'Atsratul qadami aslamu min 'atsratul lisaan  (Tergelincir kaki lebih selamat dari tergelincir lidah)

Irhash Gallery : "Lidah-1"

Irhash design 2016 : "Lidah-1" (digital appl)
Salamatul insaan fi hifzhil lisaan (Keselamatan manusia terletak pada penjagaan lidah)

Irhash Gallery : "Amal"

Irhash design 2016 : "Musuh dan Teman" (digital appl)
Man hasuna 'amaluhu thaala 'umruhu (Orang yang baik amal akan panjang umur)

Irhash Gallery : "Musuh dan Teman"

Irhash design 2016 : "Musuh dan Teman" (digital appl)
'Aduwwun 'aqilun khairun min shadiqin jahilin  (Musuh yang berakal lebih baik dari teman yang bodoh)

Irhash Gallery : "Sukses"

Written By Irhash A. Shamad on 28 Oktober 2016 | 07.34

Irhash design 2016 : "Sukses" (digital appl)
Man Jadda wajada (Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses)

Irhash Gallery : "Bicara 3"

Written By Irhash A. Shamad on 27 Oktober 2016 | 21.02

Irhash design 2016 : "Bicara 3" (digital appl)
"Iza tammal 'aqlu qillal kalamu" (Apabila akal sempurna akan sedikit bicara)

Irhash Gallery : "Bersatu"

Irhash design 2016 : "Bersatu" (digital appl)
"Al-Jama'atu rahmatun" (Bersatu itu rahmat)

Irhash Gallery : "Bicara 2"

Irhash design 2016 : "Bicara 2" (digital appl)
"Likulli maqaamin maqaalun, likulli maqaalin maqaamun" (Tiap-tiap tempat ada jenis bicaranya, tiap-tiap jenis bicara ada tempatnya)

Irhash Gallery : "Bicara 1"

Irhash design 2016 : "Bicara 1" (digital appl)
"Khairul kalami ma qalla wa dalla" (Sebaik-baik bicara itu adalah sedikit dan tepat)

Irhash Gallery : "Shabar"

Irhash design 2016 : "Shabar" (digital appl)
"Man shabara, zhafara" (Siapa yang shabar akan beruntung)  

Maklumat

Maklumat
 
Support : Pandani Web Design
Copyright © 2009-2014. Irhash's Cluster - All Rights Reserved
Template Created by Maskolis
Proudly powered by Blogger